به اعتلای کشورمان معتقدیم

خشونت های خانگی را به ۱۴۸۰ اطلاع دهید

      سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد که زنان، کودکان، سالمندان و حتی مردان می توانند خشونت خانگی را به تلفن صدای مشاور با شماره ۱۴۸۰ اطلاع دهند و از کارشناسان این مرکز کمک بگیرند. حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور؛ بیان کرد که علاوه بر این سامانه تلفنی، مراکز مشاوره حضوری تحت پوشش بهزیستی در سراسر کشور فعالیت دارند که مردم برای رهایی از خشونت های خانگی به کمک مشاوره متخصصان می توانند به آنها مراجعه کنند.     خط صدای مشاوره ۱۴۸۰ برای کمک به افرادی است که قربانی خشونت خانگی بوده اند و یا در معرض آن هستند. هم اکنون زنان بیشترین تماس گیرندگان با مرکز خدمات جامع مشاور هستند.

Email
چاپ
آخرین اخبار