شهریور ۳۱, ۱۴۰۲

به اعتلای کشورمان معتقدیم

چه عواملی سبب رفتار غیر انسانی در مدارس می شوند؟

           مترجم: مرتضی رجائی خراسانی

       چرا کودکان در مدارس دست به خشونت می زنند و چه عاملی سبب بروز رفتار غیر انسانی در آنها می شود؟ باید اعتراف کرد که هیچ کس شرور متولد نشده است. کودکان خشونت را از محیط زندگی خود و شرایطی که در آن قرار دارند، می آموزند. این یادگیری، آینده و شخصیت کودک را شکل می دهد. چنانچه کودک خشونت را در محیط زندگی خود تجربه کند، آن را یاد گرفته و از خود بروز می دهد. متأسفانه، امروزه طلاق در بین زوج ها افزایش یافته است؛ اگر آنها نتوانند روابط بین خود را مدیریت کنند به راحتی از یکدیگر جدا می شوند، بی آنکه به کودک یا کودکانشان فکر کنند. تصور والدین اغلب این است که این جدایی به نفع کودک نیز می باشد، حال آنکه یک کودک ۵ الی ۶ ساله هیچ تصوری از طلاق ندارد و جدایی والدین برای او ناراحت کننده است و او را نگران می کند. نه تنها پدر و مادر در ایجاد رفتار خشونت آمیز در کودک نقش دارند، بلکه مدارس نیز به همان اندازه مسئول هستند. یکی از اقداماتی که می توان در مدارس برای کاهش خشونت انجام داد، این است که با همکاری کودکان نمایشگاهی برای نه به خشونت در مدرسه برپا کنند و کودک را با مفاهیم آن آشنا سازند. اگر کودکی در مدرسه از خود رفتار خشونت آمیز نشان می دهد، لازم است که با او برخورد شود و برایش قاطعانه تصمیم گیری شود. نباید اجازه داد تا کودک با کسانی دوست شود که رفتاری ناهنجار و خشونت آمیز از خود نشان می دهند. بایستی کودکانی را که نیاز به کمک دارند به روان درمان گر معرفی کرده و برای درمان او اقدام شود تا از آسیب های آینده حفظ شود. همچنین، فیلمهایی که در مدارس نشان داده می شوند؛ نباید دارای صحنه های خشونت بار باشند. لازم است که والدین و مسئولین مدارس برای دانش آموز وقت کافی گذاشته و کودک را به خوبی راهنمایی و کمک نمایند. مدارس باید مکانی امن برای آموزش فرزندانمان باشند!

منبع: http://www.abusivekids.com

Email
چاپ
آخرین اخبار