به اعتلای کشورمان معتقدیم

قربانیان خشونت خانگی جمعیتی پنهان در میان بی خانمان ها

   مترجم: دکتر فاطمه مهسا کارآموزیان

    ۱۳۹۰ نفر در انگلیس به علت خشونت خانگی، بی خانمان شده اند و حال آنکه آمار دولتی تنها شامل نیمی از این رقم است.

طبق آخرین آمار۱۴۷۸۰ بی خانمان در «ژانویه» و «مارس» ۲۰۱۶ در انگلیس شمارش شده اند که نسبت به سال قبل ۹ درصد افزایش داشته است. بی خانمانی در این کشور به طور فزاینده ای در میان جوانان افزایش یافته است. از ماه «آوریل» تماس های متعددی از سوی جوانان برای دریافت کمک گرفته شده است، که معمولا صدای آنها شنیده می شود؛ ولی کمکی دریافت نمی کنند. بر اساس آمارهای رسمی، «خشونت خانگی» در حال کاهش است و این تنها بهانه ای برای بستن پناهگاه این افراد در انگلیس بود، چراکه مقامات بودجه لازم را برای تدارک یک مکان امن برای افرادی که از خشونت خانگی فرار کرده اند؛ نداشتند.

     متأسفانه، حقیقت این است که از سال ۲۰۰۹، بی خانمانی رو به افزایش بوده است. برآورد شده است که سالیانه حدود ۲ میلیون نفر از خشونت خانگی رنج می برند و این قربانیان تنها ۲ درصد از آمار بی خانمان ها را شامل می شوند. باید توجه داشت که افراد جوان بی خانمان نیاز به مکانی امن و فضایی آرام دارند تا با گذشت زمان بتوانند راهی برای مسکن خود بیابند و این شرایط برای افرادی که خشونت خانگی را تجربه کرده اند، مشکل تر خواهد بود. لازم است که دولت در مسیر خانه دار شدن افراد به آنها کمک کند و تسهیلاتی در اختیار آنان قرار دهد. برای آنکه فشار از روی مقامات دولتی برای تأمین مسکن بی خانمان ها کاسته شود، نیاز است تا راهکارهای مناسبی برای پیشگیری از بی خانمانی در سطح منطقه ای و محلی ارائه شود. سیاست گذاری های آتی بایستی در راستای کاهش آمار بی خانمان ها بر مبنای آمارهای دقیق، انجام گیرند.

منبع: https://www.theguardian.com/housing-network/2016/jul/27/domestic-violence-victims-homelessness-centrepoint

Email
چاپ
آخرین اخبار