تاریخ انتشار :

جنگ میکروبی از بمب اتمی هم خطرناک تر است

   به قلم آلبرت انشتین، ترجمه: پرویز لادبن، از مطبوعات فرانسه برگرفته از نامه هفتگی مرد امروز، ۷ دی ماه ۱۳۲۵

      با یک بمب اتمی یک کشور را می توان نابود کرد، ولی جنگ میکروبی از بمب اتمی هم خطرناک تر است، لذا باید طرز فکر را عوض کرد. «انشتین»، بزرگترین مغز دنیا می گوید: اگر دویست هزار دلار در اختیار من بگذارند؛ من با تبلیغات به تمام مردم دنیا ثابت خواهم کرد که در عصر بمب اتم باید طرز فکر را عوض نمود. این التماس من بی خود نیست، من در مقابل بحران های وسیعی که دنیا را فرا گرفته است، احساس خطر می کنم؛ اگر جنگی بشود قطعا دنیا فنا خواهد شد. دنیای کنونی ما در مقابل بحرانی قرار گرفته است که تاکنون برای دول نیرومند خوب و بد تصمیماتی که اتخاذ می نمایند، معلوم نیست. نیروی  فوق العاده بمب اتمی همه چیز دنیا را تغییر داد. ما دانشمندان که موفق به کشف بمب خانمان سوز اتم شده ایم، مسئولیت بزرگی به عهده داریم و باید سعی کنیم که این بلای خانمان سوز به نفع بشریت خاتمه یابد نه به فنای آن!

      اگر جنگ جدیدی فردا رخ دهد و دولت آمریکا مجبور شود تسلیحات و اسلحه های موهش و خطرناکی که تا کنون ساخته و بعضی از آنها را فاش ننموده است، به میدان جنگ آورد، در عرض ۲۴ ساعت؛ شهرهای چند میلیونی و ملیت های بزرگ به طوری نابود خواهند شد که تا ابد اثری از آنها نخواهد ماند. بایستی دول دنیا از شیوه سابق خود دست کشیده و به یکدیگر کینه و عداوت نورزند. اگر هر کسی به میل خود در هر گوشه دنیا شورشی به پا کند، این جنگ غیر قابل اجتناب خواهد بود و ما دانشمندان خطر آن را حس می کنیم!